VRZA

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
de officiële website van de Vereniging van Radio Zend Amateurs
Ενημερώθηκε: πριν από 3 ώρες 8 λεπτά

Propagatie verwachting voor december 2023

Τρί, 05/12/2023 - 19:18

Klik op de tekening om de PDF met de propagatieverwachting voor december te downloaden!!

Κατηγορίες: nl

HAM meets military part 2

Σάβ, 02/12/2023 - 19:40

Op 14 december 1700 GMT zullen een heleboel speciale stations met callsigns PA01MIL, PA02MIL, PA03MIL etc. de amateur banden betreden.

Ze blijven hier slechts enkele uren! Deze stations doen mee aan een HF activiteit van defensie en strijden onderling in een competitie.

Wij zouden het fantastisch vinden als zoveel mogelijk amateurs deze stations willen aanroepen om zo hun log te vullen!

Wij maken niet bekend hoeveel stations er zullen zijn, maar dit zijn er meer dan genoeg! Welke amateur werkt ze allemaal?

Ze zenden uit in SSB phone en kunnen op alle banden komen, met verschillende configuraties, maar altijd met een militaire set.

Elk station bestaat uit twee (jonge) militairen en een amateur voor het toezicht.

73

Ton & Klaas-Jan

PI4VBD – clubstation regiment verbindingstroepen

Κατηγορίες: nl

De CQ-PA van november 2023 staat on-line.

Σάβ, 25/11/2023 - 14:52

Klik op foto om de CQ-PA te downloaden!

Κατηγορίες: nl

SAQ transmissie staat gepland voor Kerst ochtend, 24e december 2023

Παρ, 24/11/2023 - 11:37
SAQ transmissie staat gepland op de ochtend voor Kerst, zondag 24 december 2023


Op kerstochtend, zondag 24 december 2023, is SAQ Grimeton gepland, om de traditionele kerstboodschap uit te zenden naar de hele wereld, met behulp van de 200kW Alexanderson-dynamoator uit 1924, op 17,2 kHz CW.

Programma en verzending schema:
08:00 CET (07:00 UTC: De zenderhal op het Werelderfgoed Grimeton is geopend voor bezoekers.

Transmissie & YouTube Live stream:
08:25 CET (07:25 UTC): Livestream op YouTube begint.
08:30 CET (07:30 UTC): Opstarten en afstemmen van de Alexanderson dynamo SAQ.
09:00 uur (08:00 UTC): Overdracht van een bericht van SAQ.

Test de transmissies
We zijn van plan om onze testtransmissies op vrijdag 22 december te starten, ongeveer tussen 13:00 CET (12:00 UTC) en 16:00 CET (15:00 UTC). SAQ zal gedurende dit interval kortere perioden in de lucht zijn, wanneer we enkele tests en metingen zullen uitvoeren. Uw opmerkingen zijn van harte welkom op info.alexander.n.se.

Live video van het Werelderfgoed Grimeton Radio Station
Het evenement is live te zien op ons YouTube-kanaal.

Live videostream vanaf het Werelderfgoed van Grimeton Radio Station. www.alexander.n.se
Gepland om 08:25 CET (07:25 UTC) op 24 dec 2023

QSL rapporteert aan SAQ
QSL-rapporten aan SAQ zijn van harte welkom en gewaardeerd!

Voor gegarandeerde E-QSL van ons,
gelieve te rapporteren met behulp van onze
ONLINE QSL FORM.

Κατηγορίες: nl

Propagatie verwachting voor november-december.

Τετ, 22/11/2023 - 14:28

klik op de tekening om de propagatie verwachting te lezen in pdf!

Κατηγορίες: nl

Meld je aan: tot het eind van 2023 betaal je geen contributie!

Τρί, 21/11/2023 - 16:49

Meld je aan: tot het eind van 2023 betaal je geen contributie!

 

Meld je nu aan als nieuw lid van onze vereniging. Je hoeft dan voor het restant van 2023 geen contributie te betalen. Je kunt je aanmelden door hier op het aanmeldingsformulier te klikken. Het nieuwe verenigingsjaar start op 1 januari 2024 en de contributie voor dat jaar zal rond 28 december worden geïnd.

Een tip: Om te voorkomen, dat de welkomstbrief, de contributienota en overige informatie in je spambak terecht komen, kun je het beste de e-maildomeinen @vrza.nl en @cq-pa.nl in de lijst van vertrouwde afzenders (de zogenoemde “white list”) plaatsen. Natuurlijk geldt deze tip ook voor degenen die al lid zijn.

Κατηγορίες: nl

Special stations in de CQ WW CW Contest in het weekend van 25-26 november

Κυρ, 19/11/2023 - 20:37

Komend weekend 25-26 november 2023 van zaterdagmorgen 0000 GMT tot en met zondagavond 2359 uur is het weer tijd voor de CQ WW CW Contest. Zie ook op https://www.cqww.com/

Net als de CQWW SSB contest vorige maand is dit één van de contesten met de meeste deelnemers wereldwijd. Is er een lijst met wat te verwachten zodat we kunnen uitkijken naar een bepaalde DXCC-entiteit? Ja die is er.
Kijk op: https://www.ng3k.com/misc/cqc2023.html een andere bron is: https://dxnews.com/

Geen liefhebber van contesten? Dan is er zeker reden om eens op 12, 17 en 30 meter te kijken, of in SSB op de korte golf, of om digitale modes te proberen of andere activiteiten te ontplooien bijvoorbeeld op 2 of 70.

73, Jaap Verheul PA3DTR

Κατηγορίες: nl

VRZA QSO party 2023

Παρ, 17/11/2023 - 13:15

72 jaar bestaat de VRZA alweer. Dit jaar gaan we dat voor de 33e keer samen vieren met een QSO-party. Een party met QSO’s op de radio maar natuurlijk ook een party bij jullie in de clubshack met een eye-ball QSO.

Zoals de afgelopen jaren zullen we elkaar weer in november in de ether ontmoeten. We houden de QSO party altijd op de zondag het dichts bij de oprichtingsdatum, dit jaar op zondag 19 november van 13.00 uur tot 16.00 uur lokale tijd.

 

 

zondag 19 november 2023

van 13.00 uur tot 16.00 uur lokale tijd

2 meter SSB en FM

80 meter tussen 3.650 en 3.750 kHz

Een contestparty is geen party als er niets te eten en te drinken is. Daarom mogen alle deelnemende afdelingsstations ter waarde van maximaal € 50,– besteden aan lekkers voor de deelnemende en bezoekende OM’s en YL’s. Dit kan natuurlijk taart zijn maar misschien gaan jullie dit keer liever voor een borrelplankje en een wijntje of biertje. Voor deze versnaperingen mag je binnen een maand na de QSO party éénmalig een declaratie indienen van maximaal € 50,– bij de landelijke penningmeester.

 

 

Clubstations die een log voor de WAP contest hebben ingestuurd hebben een extra reden om mee te doen. Want als je ook je log instuurt voor de QSO party kun je volgende jaar een extra financiële bijdrage verwachten van de landelijke penningmeester.

Ik hoop dat dit jaar alle clubstations in de lucht kunnen komen zodat we onze leden de kans geven om het op de volgende pagina genoemde award te behalen

Het is GEEN contest, dus u behoeft ook geen volgnummers uit te wisselen. Wel kunt u deze dag het bijzonder mooie DIVISIONAL AWARD in de wacht slepen met de vermelding

“33e  VRZA QSO party 2023 “

Om dit award te behalen wijken we iets af van de normale regels, juist omdat het in een dag te behalen is. Voor het aanvragen van het award dient u op HF 8 of op VHF 4 PI4… afdelingsstations van de VRZA gewerkt te hebben.

 

De afdelingsstations van de VRZA in 2023 zijn :

•      Helderland PI4ADH

•      Oost-Brabant PI4EHV

•      ‘t Gooi PI4VGZ

•      Achterhoek PI4AVG

•      Flevoland PI4FLD

•      Groningen PI4GN

•      Drenthe PI4VDR

•      Amsterdam PI4ASD

•      Emmen PI4EMN

•      Jeugdafdeling PI4RS •      Eemland PI4RCB

•      Haaglanden PI4DHG

•      Kagerland PI4KGL

•      Noord-Limburg PI4VNL

•      Zuid-Limburg PI4ZLB

•      Twente PI4TWN

•      IJsselmond PI4YSM

•      Zuid Veluwe PI4EDE

•      Zuid-West Nederland PI4ZWN

•      PI4VRZ/A

•      PI4CQP/A

 

Voor het aanvragen van het award kunt u alle gegevens vinden op de website van onze vereniging: https://www.vrza.nl/wp/certificaten/#divcert

Clubstations, individuele zendamateurs en luisteramateurs kunnen hun (luister)log binnen 4 weken insturen naar contestmanager@vrza.nl.

Van alle deelnemende afdelingstations hoop ik binnen 4 weken hun log als checklog te ontvangen.

 

73 Karin Mijnders PA2KM

contestmanager@vrza.nl

Κατηγορίες: nl

Paul van Strien PA3DFR nieuwe Vicevoorzitter VRZA

Πέμ, 16/11/2023 - 23:28

Sinds Ruud Haller PA3RGH het voorzitterschap aan (destijds) Vicevoorzitter Floris Wijnnobel PA0NUL heeft overgedragen, is de functie van Vicevoorzitter vacant geweest.

Tijdens de bestuursvergadering van de VRZA op 4 november jl. heeft bestuurslid Paul van Strien PA3DFR zich beschikbaar gesteld voor deze functie. Het bestuur reageerde verheugd op Paul zijn voorstel en heeft hem tijdens de vergadering aangesteld als Vicevoorzitter van de VRZA.

Wij wensen Paul veel plezier met het vervullen van zijn nieuwe rol.

Namens het bestuur,

Floris Wijnnobel
PA0NUL
Voorzitter VRZA

Κατηγορίες: nl

Propagatie verwachting 7 november – 2 december

Πέμ, 09/11/2023 - 14:39

Klik op de tekening voor de pdf versie!

Κατηγορίες: nl

39ste Friese Elfstedencontest

Τρί, 07/11/2023 - 11:00

De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan de 39ste Friese elfstedencontest 2023.

Ook dit jaar zullen vele groepen en diverse OM’s zich weer inspannen om alle plaatsen te bezetten op zondag 19 november a.s van 11.00 uur tot 14.00 uur. (lokale tijd)

Op de 80m band, natuurlijk alleen in de contest segmenten. (3,600-3650 & 3,700-3,800MHz).

Op 2m zien we graag dat de Friese stations meer gebruik maken van horizontale richtantennes. Met alleen een verticale rondstraler bereikt u niet de stations in de rest van Nederland die u graag willen werken.

Mocht je willen nalezen hoe de contest in z’n werk gaat? In het reglement staat alle informatie.  En heb je vragen? Mail gerust met de organisatie maar lees eerst even de meest gestelde vragen (FAQ’s) en hun antwoorden op: www.pi4lwd.nl

Contact voor de bezetting en organisatie: pe1cda at veron.nl

Namens de gehele organisatie een goede contest gewenst!

VERON Afdeling A-14 Friesland-noord.

Tom PA2IP en Peter PE1CDA

Κατηγορίες: nl

PA6AA in explorer sectie CQWW SSB 2023

Δευ, 06/11/2023 - 21:00

Explorer sectie?

De nieuwe (2022) EXPLORER categorie is in het leven geroepen om zowel deelname aan de CQ WW contest en tegelijkertijd het creatief experimenteren met via Internet-gelinkte stations en andere nieuwe technologieën mogelijk te maken. Het doel van deze categorie is het bevorderen van innovatie op het gebied van operating strategie, stations ontwerp en technologische aanpassingen.

Al eerder heeft PA6AA is een soortgelijke sectie meegedaan in de CQWW WPX, hiervan is een verslag te vinden in het Juni nummer van de Hunsotron dit jaar. Dit keer deden we mee in de nieuwe explorer sectie in deze 48 uurs contest.

 

Omdat we door persoonlijke omstandigheden helaas geen conteststation meer kunnen bouwen te Hornhuizen (Noord Bromo, Westpolder) is deze sectie een ideale oplossing. We kunnen zo toch als groep meedoen, ieder vanuit zijn eigen huis met eigen apparatuur. De logs zijn verbonden via een VPN, in dit geval software van Logmein genaamd Hamachi. We kunnen dus tijdens het contesten live zien wie op welke band zit, wat iedereen binnen de groep logt en chatten via het N1MM+ log.

Dit keer deden we met 4 operators mee, de vijfde operator PB7Z moest na een zware rug operatie verstek laten gaan. We hopen dat hij er volgend jaar weer bij mag zijn. Wel heeft hij ons tijdens de contest kunnen ondersteunen door mee te luisteren via diverse webSDRs. Respect voor PD1RP en PA4OES die gewoon om 02:00 in de nacht ofwel zaterdagmorgen begonnen. PE4BAS begon pas om 06:00. En PD0ME nog iets later. De condities op alle banden waren erg goed. Vooral zaterdag waren de hogere banden 20-10m tot laat in de nacht open. Op zondag was het iets minder, gezien de oplopende A-index zal er een verstoring geweest zijn. De sfeer onderling was erg goed. Van band wisselen, na onderling overleg geen enkel probleem. Pauze? Geen probleem. Eigenlijk was het allemaal best wel relaxed. En elke keer als we dan terugkwamen van de pauzes was het log toch weer met vele contacten gegroeid. Net zoals vorige keer hebben we weer een paar leuke weetjes en grafiekjes gemaakt met betrekking tot deze contest.

Leuk om te vermelden: ZL2RVW is gewerkt als langste afstand op de 20m band. KC1XX is het enige Amerikaanse station dat ons op 6 banden heeft kunnen werken, tevens ook het enige transatlantische contact op 160m. In totaal hebben we deze contest met 128 DXCC verbinding kunnen maken. Alleen op de 10m band werkten we al 109 DXCC.

Met uiteindelijk 11 dupes kwamen we uit op een mooi rond getal van 2800 QSO’s.

In de grafiek is duidelijk de moeizame start van PA4OES op 160 mtr en 80 mtr te zien. Met antennes in een veel te kleine tuin die veel te laag hangen en een stoor niveau van boven de S9. Zelfs de opgebouwde K9AY ontvangstantenne heeft hier niet veel verandering in kunnen brengen.

Bij PD1RP liep het op dat moment ook niet echt lekker op 40 mtr. Toen PE4BAS en PD0ME begonnen werd het net licht en waren 10 mtr en 15 mtr mooi open en zijn er een mooi aantal verbindingen bij gekomen. Waarmee ook direct duidelijk werd dat er veel winst te behalen is met een 3 of 4 elements antenne. De nacht door was een herhaling van het begin van de contest met een extra nadeel dat je een groot deel van de stations al had gewerkt. De zondag waren de condities zoals eerder vermeld niet echt goed en toen kwamen de laatste uurtjes. PA4OES heeft als laatste actieve operator door gezet tot ongeveer 23:30 UTC en vond het wel mooi met een rond aantal verbindingen van 2800 QSO’s

Ondertussen zijn op de CQWW website de “ruwe” scores gepubliceerd. Als er verder niks veranderd zullen wij in onze sectie op nr. 1 staan binnen Nederland, nr. 5 binnen Europa en op nr. 6 wereldwijd. Zeker geen slechte prestatie… (PA4OES André, PE4BAS Bas)

 

 

Κατηγορίες: nl

De CQ-PA van 2023 staat online!

Τετ, 01/11/2023 - 22:25

Κατηγορίες: nl

Videoverslag dag voor de Radioamateur 2023

Σάβ, 28/10/2023 - 16:46

28 oktober was de dag voor de radioamateur in de Ijsselhallen te Zwolle.
PD2ODR maakte hiervan een videoverslag, dat kunt u hier bekijken:

Κατηγορίες: nl

Enquête Nederlandse Radioamateur.

Πέμ, 26/10/2023 - 12:38

Ingezonden artikel:

Beste mede-radioamateurs,

Ondergetekenden zijn bezorgd over de kwaliteit en effectiviteit van de sterk versnipperde belangenbehartiging van de Nederlandse radioamateur.

Van de rond 13 duizend radioamateurs worden er slechts zo’n 7000 vertegenwoordigd door meer dan dertig verenigingen en werkgroepen.

De ’vuist’ die de radioamateurs kunnen maken bij belangrijke zaken als de frequentieruimte, antenneplaatsings- en EMC-problematiek is dan ook beperkt. Het is tekenend dat het jaarlijkse (!) overleg met het RDI door hen voor dit jaar werd afgezegd. Radioamateurs worden niet serieus genomen en andere (commerciële) belangen hebben landelijk een grotere impact, terwijl lokale bestuurders vaak weinig sympathie voor onze antennes hebben.

Wij willen de vertegenwoordiging van de radioamateurs uit het slop trekken door de krachten te bundelen in een overkoepelende organisatie. De koepel verenigt een zo groot mogelijk aantal radio(zend)amateurs en heeft daarmee een belangrijke en krachtige stem bij overheids- en regelgevende instanties op gebieden die ons allen aangaan, zonder dat de identiteit van de afzonderlijke verenigingen en werkgroepen verloren gaat. De ‘macht van de grote getallen’ kan daarbij leiden tot effectieve lobbyinspanningen voor het behoud en de uitbreiding van radioamateurprivileges en -mogelijkheden.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u in uw vereniging, verenigingsafdeling of groep aandacht zou willen geven aan de enquête over dit onderwerp die op 28 oktober, de Dag van de Radioamateur, live gaat. Graag in het verenigingsblad of op de website de enquête vermelden:

https://watwildeamateur.nl/Het is van groot belang dat zoveel mogelijk radioamateurs zich hierover kunnen uitspreken om een betrouwbaar inzicht te krijgen in wat de radioamateur wil.

Het gaat ons allen aan!

Wij hopen dat u en de andere 30+ verenigingen, groepen en organisaties die wij aanschrijven bereid zijn dit initiatief te steunen en hieraan maximale bekendheid te geven!

Namens de enquêtecommissie,

Joop PD4JO, Ron PB0ANL, Peter PJ4NX, Paul PA3DFR

Reactie VRZA bestuur:
Deze enquête is een onafhankelijk initatief, de enquêtecommissie is geen onderdeel van de VZRA.

Κατηγορίες: nl

Special stations in de CQ-WW SSB Contest komend weekend.

Τρί, 24/10/2023 - 09:59

Komend weekend 28 oktober 2022 van zaterdagmorgen 0000 GMT tot en met zondagavond 29 oktober 2359 uur is het weer tijd voor de CQ WW SSB Contest.

Zie ook op https://www.cqww.com/

Dit is zo’n beetje de contest met de meeste deelnemers wereldwijd. Her en der worden stations opgebouwd en hoor je testen. Is er een lijst met wat te verwachten zodat we kunnen uitkijken naar een bepaalde DXCC entiteit? Ja: kijk op: https://www.ng3k.com/Misc/cqs2023.html

Verder is er natuurlijk ook nog info te vinden op de site van ‘The Italian Weekly Bulletin for Serious DXers’: https://www.425dxn.org/

Geen liefhebber van contesten, maar wel de korte golf? Dan is er zeker reden om eens op 60, 12, 17 en 30 meter te kijken of de seinsleutel (en de vaardigheden) op te poetsen, digitale modes te proberen of andere activiteiten te ontplooien.

Zo is er zaterdag ook de Dag van de Radioamateur in Zwolle: https://dvdra.veron.nl/

73, Jaap Verheul PA3DTR

Κατηγορίες: nl

Protected: [TEST] comment recaptcha – dit is een test artikel

Τρί, 24/10/2023 - 08:58

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Password:

Κατηγορίες: nl

Gebruik rekenmachine bij N en F examens!

Παρ, 20/10/2023 - 16:55

Dit bericht is belangrijk voor alle examenkandidaten en opleiders.

De Stichting Radio Examens heeft van het CBR een brief ontvangen, waarin werd medegedeeld dat – na een korte overgangsperiode – alleen de nieuwe Casio rekenmachine FX-82NL mag worden gebruikt bij de examens radiozendamateur F en N; zie bijlage.
Zoals bekend, mag de kandidaat geen eigen rekenmachine meenemen in de examenzaal. Hij krijgt de rekenmachine kort voor het examen in verstrekt door het CBR en moet deze na het examen inleveren. Tot nu toe werd de Casio FX-82EX in bruikleen gegeven, maar die machine is niet meer verkrijgbaar en wordt over enige tijd bij het CBR niet meer gebruikt. Het nieuwe type is de Casio FX-82NL, een – in samenspraak met Nederlandse wiskunde- en natuurkundedocenten – speciaal voor Nederlandse middelbare scholieren ontwikkelde versie.
Opvallend aan dit type is, dat de “Is gelijk” (=) toets is vervangen door de toets “EXE”, dat de M+ en ENG toetsen ontbreken en dat er 6 geheugens zijn (A t/m F). Ook zijn de indeling van het toetsenveld en de symbolen anders. Bijgaande afbeelding toont de FX-82EX en de FX-82NL naast elkaar. Het CBR gaat ervan uit dat kandidaten vertrouwd zijn met de nieuwe machine en geeft alleen een korte instructie uit om ervoor te zorgen dat de machine voor het examen op decimale presentatie is ingesteld (bijlage).
Kandidaten die uitsluitend met hun eigen oudere machine hebben gerekend en niet bekend zijn met de Casio FX-82NL zullen mogelijk bij het examen niet uit de voeten kunnen met de nieuwe machine.
Het lijkt mij daarom van belang dat cursisten goed vertrouwd worden gemaakt met deze nieuwe machine. Docenten zouden de meest voorkomende routines, zoals het berekenen van de vervangingswaarde van parallel geschakelde weerstanden, het uitrekenen van een resonantiefrequentie, de impedantie van samengestelde schakelingen (R en C in serie, R en L in serie etc.) kunnen uitwerken en met hun cursisten kunnen oefenen. Aangezien bij de Stichting Radio Examens lang niet alle opleiders bekend zijn, verzoek ik uw hulp om deze informatie aan betrokkenen door te sturen en verder te verspreiden.

73, Henk Vrolijk PA0HPV, secretaris Stichting Radio Examens

 

 

 

 

Κατηγορίες: nl

SAQ uitzendingen op VN-dag, 24 oktober 2023

Τρί, 17/10/2023 - 10:39

Na een lange periode van onderhoud aan het gebouw, heeft Werelderfgoed Grimeton Radio Station SAQ gepland om in de lucht te zijn op VN-dag, dinsdag 24 oktober 2023 om 17:00 CET (15:00 UTC), om een vredesboodschap uit te zenden naar de hele wereld, met behulp van de 200kW Alexanderson dynamo uit 1924, op 17,2 kHz CW.

Uitzending & YouTube Live stream

16:25 CET (14:25 UTC): Live stream op YouTube begint.

16:30 CET (14:30 UTC): Opstarten en afstellen van de Alexanderson Alternator SAQ.

17:00 CET (15:00 UTC): Uitzending van een bericht van SAQ.

Test uitzendingen

Er zullen enkele testuitzendingen zijn op maandag 23 oktober tussen 13:00-16:00 CET (11:00-14:00 UTC). Gedurende deze tijd zal SAQ kortstondig in de lucht zijn om tests en metingen uit te voeren. Uw commentaar is welkom op info@alexander.n.se.

Meer info op SAQ www.alexander.n.se

Κατηγορίες: nl

Propagatie verwachting.

Τρί, 10/10/2023 - 20:51

Klik op de foto om de propagatie voorspelling te downloaden

Κατηγορίες: nl