Unió dels Ràdio Clubs (França)

URC La URC és una associació creada al 1968 a partir d'un petit nucli d'OMs que no estaven satisfets amb la REF de l'època. Des d'aleshores la seva vocació ha estat sempre la mateixa: treballar amb la administració i les altres associacions per mantenir l'esperit de la radioafició, denunciar els abusos de la REF, informar i estar sempre oberta al diàleg.

http://www.urc.asso.fr